Declaratii de Avere

Ultima modificare a acestei paginii: 7 iulie 2015
DECLARATII DE AVERE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2020

DA Ardei Nicolae

DA Barbu Maria

DA Bratulescu Livia Elena

DA Briceag Victor Cristian

DA Bughiu Ghiorghita Mihaela

DA Bujor Marinela

DA Burtea Sevilia Ionica

DA Chitu Madalina Elena

DA Dascalu Nicolae Liviu

DA Diaconu Eduard Gabriel

DA Duna Petra

DA Geanta Nicolae

DA Grigore Anca Loredana

DA Lupu Marian Eugen

DA Obagiu Nicoleta Lucretia

DA Popa Georgiana Lavinia

DA Popescu Luminita Profira

DA Puran Victor Alexandru

DA Radu Alexandru Constantin

DA Soare Simona Alice

DA Stoica George

DA Teodoreci Alexandru Cristinel

DA Toader Florin

DA Varzaru Iuliana

DECLARATII DE INTERESE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2020

DI Ardei Nicolae

DI Barbu Maria

DI Bratulescu Livia Elena

DI Briceag Victor Cristian

DI Bughiu Ghiorghita Mihaela

DI Bujor Marinela

DI Burtea Sevilia Ionica

DI Chitu Madalina Elena

DI Dascalu Nicolae Liviu

DI Diaconu Eduard Gabriel

DI Duna Petra

DI Geanta Nicolae

DI Grigore Anca Loredana

DI Lupu Marian Eugen

DI Obagiu Nicoleta Lucretia

DI Popa Georgiana Lavinia

DI Popescu Luminita Profira

DI Puran Victor Alexandru

DI Radu Alexandru Constantin

DI Soare Simona Alice

DI Stoica George

DI Teodoreci Alexandru Cristinel

DI Toader Florin

DI Varzaru Iuliana

DECLARATII DE AVERE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2020

DA Boboc Elena Daniela

DA Brebene Silviu Ionel

DA Constantinescu Constantin

DA Dinca Laurentiu Iulian

DA Iliescu Gheorghe

DA Marin Narcis Daniel

DA Marinescu Constantin

DA Muraru Ionut Bogdan

DA Popescu Florinel Marian

DA Savu Ion

DA Stanciu Iulian Cristian

DA Stanculescu Constantin Romulus

DA Suciu Robert Claudiu

DA Zaharia Constantin

DECLARATII DE INTERESE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2020

DI Boboc Elena Daniela

DI Brebene Silviu Ionel

DI Constantinescu Constantin

DI Dinca Laurentiu Iulian

DI Iliescu Gheorghe

DI Marin Narcis Daniel

DI Marinescu Constantin

DI Muraru Ionut Bogdan

DI Popescu Florinel Marian

DI Savu Ion

DI Stanciu Iulian Cristian

DI Stanculescu Constantin Romulus

DI Suciu Robert Claudiu

DI Zaharia Constantin

DECLARATII DE AVERE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2019

Ardei Nicolae

Barbu Maria

Bratulescu Livia

Briceag Victor

Bughiu Mihaela

Bujor Marinela

Chitu Madalina

Dascalu Nicolae

Diaconu Eduard

Duna Petra

Geanta Nicolae

Ghita Sevilia

Grigore Anca

Lupu Marian

Obagiu Nicoleta

Popa Lavinia

Popescu Luminita

Puran Victor

Radu Alexandru

Soare Simona

Stoica George

Teodoreci Alexandru

Toader Florin

Varzaru Iuliana

DECLARATII DE INTERESE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2019

Ardei Nicolae

Barbu Maria

Bratulescu Livia

Briceag Victor

Bughiu Mihaela

Bujor Marinela

Chitu Madalina

Dascalu Nicolae

Diaconu Eduard

Duna Petra

Geanta Nicolae

Ghita Sevilia

Grigore Anca

Lupu Marian

Obagiu Nicoleta

Popa Lavinia

Popescu Luminita

Puran Victor

Radu Alexandru

Soare Simona

Stoica George

Teodoreci Alexandru

Toader Florin

Varzaru Iuliana

DECLARATII DE AVERE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2019

Ardei Nicolae

Badiu Nicu

Boboc Elena

Constantinescu Constantin

Dascalu Nicolae

Deliu Victor

Dinca Laurentiu

Dochitan Marius

Eremia Gheorghe

Mangiru Marius

Marin Narcis

Miu Ioana

Savu Ion

Stanciu Iulian

Stanculescu Constantin

Stanescu Ion

DECLARATII DE INTERESE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2019

Ardei Nicolae

Badiu Nicu

Boboc Elena

Constantinescu Constantin

Dascalu Nicolae

Deliu Victor

Dinca Laurentiu

Dochitan Marius

Eremia Gheorghe

Mangiru Marius

Marin Narcis

Miu Ioana

Savu Ion

Stanciu Iulian

Stanculescu Constantin

Stanescu Ion

DECLARATII DE AVERE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2018

D.A. Ardei Nicolae

D.A. Barbu Maria

D.A. Bratulescu Livia

D.A. Briceag Victor

D.A. Bughiu Mihaela

D.A. Bujor Marinela

D.A. Chitu Madalina

D.A. Dascalu Nicolae

D.A. Diaconu Eduard

D.A. Duna Petra

D.A. Geanta Nicolae

D.A. Ghita Sevilia

D.A. Grigore Anca

D.A. Lupu Marian

D.A. Obagiu Nicoleta

D.A. Popa Lavinia

D.A. Popescu Luminita

D.A. Puran Victor

D.A. Radu Alexandru

D.A. Soare Simona

D.A. Stoica George

D.A. Teodoreci Alexandru

D.A. Toader Florin

D.A. Varzaru Iuliana

DECLARATII DE INTERESE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2018

D.I. Ardei Nicolae

D.I. Barbu Maria

D.I. Bratulescu Livia

D.I. Briceag Victor

D.I. Bughiu Mihaela

D.I. Bujor Marinela

D.I. Chitu Madalina

D.I. Dascalu Nicolae

D.I. Diaconu Eduard

D.I. Duna Petra

D.I. Geanta Nicolae

D.I. Ghita Sevilia

D.I. Grigore Anca

D.I. Lupu Marian

D.I. Obagiu Nicoleta

D.I. Popa Lavinia

D.I. Popescu Luminita

D.I. Puran Victor

D.I. Radu Alexandru

D.I. Soare Simona

D.I. Stoica George

D.I. Teodoreci Alexandru

D.I. Toader Florin

D.I. Varzaru Iuliana

DECLARATII DE AVERE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2018

D.A. Ardei Nicolae

D.A. Badiu Nicu

D.A. Boboc Elena

D.A. Constantinescu Ctin

D.A. Dascalu Nicolae

D.A. Deliu Victor

D.A. Dinca Laurentiu

D.A. Dochitan Marius

D.A. Eremia Gheorghe

D.A. Magiru Marius

D.A. Marin Narcis

D.A. Miu Ioana

D.A. Savu Ion

D.A. Stanciu Iulian

D.A. Stanculescu Ctin

D.A. Stanescu Ion

DECLARATII DE INTERESE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2018

D.I. Ardei Nicolae

D.I. Badiu Nicu

D.I. Boboc Elena

D.I. Constantinescu Ctin

D.I. Dascalu Nicolae

D.I. Deliu Victor

D.I. Dinca Laurentiu

D.I. Dochitan Marius

D.I. Eremia Gheorghe

D.I. Mangiru Marius

D.I. Marin Narcis

D.I. Miu Ioana

D.I. Savu Ion

D.I. Stanciu Iulian

D.I. Stanculescu Ctin

D.I. Stanescu Ion

DECLARATII DE AVERE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2017

Ardei Nicolae

Badea Simona

Barbu Maria

Bratulescu Livia

Briceag Victor

Bughiu Mihaela

Bujor Marinela

Chitu Madalina

Dascalu Nicolae

Diaconu Eduard

Duna Petra

Geanta Nicolae

Ghita Sevilia

Grigore Anca

Lupu Marian

Obagiu Nicoleta

Podeanu Anca

Popa Lavinia

Popescu Luminita

Puran Victor

Radu Alexandru

Stoica George

Teodoreci Alexandru

Toader Florin

Varzaru Iuliana

DECLARATII DE INTERESE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2017

Ardei Nicolae

Badea Simona

Barbu Maria

Bratulescu Livia

Briceag Victor

Bughiu Mihaela

Bujor Marinela

Chitu Madalina

Dascalu Nicolae

Diaconu Eduard

Duna Petra

Geanta Nicolae

Ghita Sevilia

Grigore Anca

Lupu Marian

Obagiu Nicoleta

Podeanu Anca

Popa Lavinia

Popescu Luminita

Puran Victor

Radu Alexandru

Stoica George

Teodoreci Alexandru

Toader Florin

Varzaru Iuliana

DECLARATII DE AVERE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2017

Ardei Nicolae

Badiu Nicu

Boboc Elena

Constantinescu Constantin

Dascalu Nicolae

Deliu Victor

Dinca Laurentiu

Dochitan Marius

Eremia Gheorghe

Mangiru Ion

Marin Narcis

Miu Ioana

Savu Ion

Stanciu Iulian

Stanculescu Constantin

Stanescu Ion

DECLARATII DE INTERESE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2017

Ardei Nicolae

Badiu Nicu

Boboc Elena

Constantinescu Constantin

Dascalu Nicolae

Deliu Victor

Dinca Laurentiu

Dochitan Marius

Eremia Gheorghe

Mangiru Ion

Marin Narcis

Miu Ioana

Savu Ion

Stanciu Iulian

Stanculescu Constantin

Stanescu Ion

DECLARATII DE AVERE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2016

Ardei Nicolae

Badea Simona

Barbu Maria

Bratulescu Livia

Briceag Victor

Bughiu Mihaela

Bujor Marinela

Dascalu Nicolae

Diaconu Eduard

Duna Petra

Geanta Nicolae

Ghita Sevilia

Grigore Anca

Lupu Marian

Obagiu Nicoleta

Podeanu Anca

Popescu Luminita

Puran Victor

Radu Alexandru

Stoica George

Teodoreci Alexandru

Toader Florin

Varzaru Iuliana

Voicu Lavinia

DECLARATII DE INTERESE – APARATUL PRIMARIEI – ANUL 2016

Ardei Nicolae

Badea Simona

Barbu Maria

Bratulescu Livia

Briceag Victor

Bughiu Mihaela

Bujor Marinela

Dascalu Nicolae

Diaconu Eduard

Duna Petra

Geanta Nicolae

Ghita Sevilia

Grigore Anca

Lupu Marian

Obagiu Nicoleta

Podeanu Anca

Popescu Luminita

Puran Victor

Radu Alexandru

Stoica George

Teodoreci Alexandru

Toader Florin

Varzaru Iuliana

Voicu Lavinia

DECLARATII DE AVERE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2016

Ardei Nicolae

Badiu Nicu

Boboc Elena

Constantinescu Constantin

Dascalu Nicolae

Deliu Victor

Dinca Laurentiu

Dochitan Marius

Eremia Gheorghe

Mangiru Marius

Marin Narcis

Miu Ioana

Savu Ion

Stanciu Iulian

Stanculescu Constantin

Stanescu Ion

DECLARATII DE INTERESE – CONSILIERI LOCALI – ANUL 2016

Ardei Nicolae

Badiu Nicu

Boboc Elena

Constantinescu Constantin

Dascalu Nicolae

Deliu Victor

Dinca Laurentiu

Dochitan Marius

Eremia Gheorghe

Mangiru Marius

Marin Narcis

Miu Ioana

Savu Ion

Stanciu Iulian

Stanculescu Constantin

Stanescu Ion

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE APARATUL PRIMARIEI
Nr. crt. Nume si prenume Declaratie Avere Declaratie Interese
1. Dascalu Nicolae 2014 2015 2014 2015
2. Ardei Nicolae 2014 2015 2014 2015
3. Barbu Maria 2014 2015 2014 2015
4. Tudorache Ionut 2014 2015 2014 2015
5. Obagiu Nicoleta 2014 2015 2014 2015
6. Grigore Anca 2014 2015 2014 2015
7. Popescu Luminita 2014 2015 2014 2015
8. Duna Petra 2014 2015 2014 2015
9. Bughiu Mihaela 2014 2015 2014 2015
10. Bucura Razvan 2014 2015 2014 2015
11. Danoiu Stefan 2014 2015 2014 2015
12. Bucura Raducu 2014 2015 2014 2015
13. Teodoreci Razvan 2014 2015 2014 2015
14. Varzescu Marin 2014 2015 2014 2015
15. Voicu Lavinia 2014 2015 2014 2015
16. Bujor Marinela 2014 2015 2014 2015
17. Teodoreci Alexandru 2014 2015 2014 2015
18. Lupu Marian 2014 2015 2014 2015
19. Ivascu Nicolae 2014 2015 2014 2015
20. Fratica Daniel 2014 2015 2014 2015
21. Piscanu Angela 2014 2015 2014 2015
22. Diaconu Eduard 2014 2015 2014 2015
23. Geanta Nicolae 2014 2015 2014 2015
24. Briceag Victor 2014 2015 2014 2015
25. Stoica George 2014 2015 2014 2015
26. Radu Alexandru 2014 2015 2014 2015
27. Danalache Raluca Floriana 2014 2015 2014 2015
28. Ghita Sevilia Ionica 2014 2015 2014 2015
DECLARATII DE AVERE SI INTERESE CONSILERII LOCALI
NR.
CRT.
NUME SI PRENUME Declaratie Avere Declaratie Interese
1.  DASCĂLU  Nicolae-Liviu 2014 2015 2014 2015
2.  ARDEI  Nicolae 2014 2015 2014 2015
3.  DELIU Victor 2014 2015 2014 2015
4.  MARIN Narcis-Daniel 2014 2015 2014 2015
5.  DINCĂ  Maria 2014 2015 2014 2015
6.  GHIŢĂ  Mariana 2014 2015 2014 2015
7.  STĂNCULESCU C-tin-Romulus 2014 2015 2014 2015
8.  SAVU  Ion 2014 2015 2014 2015
9.  BOBOC  Alexandru-Cătălin 2014 2015 2014 2015
10.  BADIU  Nicu 2014 2015 2014 2015
11.  OBAGIU  Ion 2014 2015 2014 2015
12.  RĂDULESCU  Marian 2014 2015 2014 2015
13.  ŞERBAN  Niculae 2014 2015 2014 2015
14.  TENTEA  Ion 2014 2015 2014 2015
15.  TUDOSE  Constantin 2014 2015 2014 2015

 

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.