Istoric si Populatie

Ultima modificare a acestei paginii: 28 decembrie 2014

O SCURTĂ PREZENTARE A COMUNEI MĂRĂCINENI  

Comuna Mărăcineni, situată în județul Argeș, la confluența Râului Doamnei cu Râul Argeș, are în componență două sate: Mărăcineni și Argeșelu. Prima atestare a localității datează încă din 1481. În prezent, comuna are o populație de aproximativ 5200 de locuitori, o suprafață totală de 21,55 km și face parte din Zona Metropolitană Pitești.

Localitatea se învecinează cu Municipiul Pitești, oraș reședință de județ, orașul Mioveni recunoscut prin existența Platformei Industriale Dacia-Renault și cu orașul Ștefănești, unde se află amplasată Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație. Datorită amplasării sale, a elementelor de infrastructură și nu în ultimul rând a peisajelor, comuna Mărăcineni asigură locuitorilor condiții de viață deosebite și oferă potențialilor investitori numeroase puncte de atracție pentru deschiderea unei investiții în zonă.

Din punct de vedere al așezării ca zonă de relief, localitatea este poziționată între șes și munte, mediul climatic al zonei favorizând agricultura și pomicultura.

Comuna Mărăcineni este predominant agricolă, repartiția fondului funciar având următoarea structură: teren arabil, livezi, pășuni, fânețe și păduri. Culturile predominante sunt legumicultura și pomicultura, prunele, merele, perele, căpșunele,cireșele și legumele produse fiind comercializate pe piețele din Pitești și Mioveni.

Comuna Mărăcineni se află în centrul judeţului Argeş, imediat la nord de Municipiul Piteşti, pe malul stâng al râului Argeş, acolo unde acesta primeşte apele afluentului Râul Doamnei.

Trei obiective din comuna Mărăcineni sunt incluse în lista monumentelor istorice din judeţul Argeş, ca monumente de interes local, toate clasificate ca monumente de arhitectură aflate în satul Argeşelu: casa de vânătoare (1875), biserica „Adormirea Maicii Domnului“ (1785) şi ansamblul conacul Istrate Micescu (începutul sec. al XX-lea), format din conac, pavilioanele din parc, clădirile-anexă şi parc.

 

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.